Novinky

Oznámení o aukci 6. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 6. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2003-2018, 4,60%
ISIN: CZ 0001000822
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum emise tranše: 11. 10. 2004
Datum splatnosti: 18. 8. 2018
Kupon (vyplácen ročně): 4,60 %
Alikvotní úrokový výnos: 67,72 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 5 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 6. 10. 2004 do 12:00
  nekonkurenční 6. 10. 2004 do 12:15**)
Datum aukce: 6. 10. 2004
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Komerční banka, a.s.

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů 

Emisní podmínky 41. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější