Novinky

Emisní podmínky 146. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 24 II - CZ0001006480

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise eurobondů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emisní podmínky
  • Veřejný sektor
  • SDD
Aktualizováno 25. 4. 2022 15:00

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního eurodluhopisu České republiky, 2022–2024, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 22. 4. 2022 ve Sbírce zákonů pod částkou č.46.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 1 000 000 000 EUR (slovy: jedna miliarda eur). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 1 000 000 000 EUR (slovy: jednu miliardu eur).

Doporučované

Nejčtenější