Novinky

Emisní podmínky 131. emise státních dluhopisů SD-R ČR, FIX %, 26 V - CZ0001006092

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • Dluhopis Republiky
  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
Aktualizováno 1. 10. 2020

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 V, FIX %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 30. 9. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 157.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Doporučované

Nejčtenější