Novinky

Emisní podmínky 129. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 27 - CZ0001006043

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • SDD
  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
Aktualizováno 15. 7. 2020 14:00

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního eurodluhopisu České republiky, 2020–2027, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 15. 7. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 127.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 2 000 000 000 EUR (slovy: dvě miliardy eur). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 2 000 000 000 EUR (slovy: dvě miliardy eur).

Doporučované

Nejčtenější