Novinky

Emisní podmínky 128. emise státních dluhopisů SD-I ČR, CPI %, 26 IV - CZ0001006001

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • Státní dluh
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Dluhopis Republiky
Aktualizováno 21. 9. 2020

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 IV, CPI %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 19. 6. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 104.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Nejčtenější