Novinky

Emisní podmínky 126. emise státních dluhopisů ČR, 0,10 %, 22 - CZ0001005946

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • SDD
  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
Aktualizováno 21. 4. 2020 14:00

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2020–2022, 0,10 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 16. 4. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 63.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

Doporučované

Nejčtenější