Novinky

Emisní podmínky 123. emise státních dluhopisů SD-I ČR, CPI %, 26 III - CZ0001005904

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Dluhopis Republiky
Aktualizováno 25. 3. 2020

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, CPI %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 18. 3. 2020 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 38.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Doporučované

Nejčtenější