Novinky

Emisní podmínky 113. emise státních dluhopisů SD-F ČR, 1,50 %, 25 - CZ0001005748

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
  • Dluhopis Republiky
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 11. 7. 2019

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Fixního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, 1,50 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 9. 7. 2019 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 73.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

Doporučované

Nejčtenější