Novinky

Emisní podmínky 105. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 105. emise státních dluhopisů ČR,2,75 %, 29 - CZ0001005375

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • SDD
  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
Aktualizováno 22. 2. 2018 14:00

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2018–2029, 2,75 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 22. 2. 2018 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 17.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). 

Doporučované

Nejčtenější