Novinky

Emisní podmínky 104. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 104. emise státních dluhopisů ČR, 0,75 %, 21 - CZ0001005367

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • SDD
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 22. 2. 2018 14:00

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2018–2021, 0,75 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 22. 2. 2018 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 17.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 20 000 000 000 Kč (slovy: dvacet miliard korun českých).

 

Doporučované

Nejčtenější