Novinky

Emisní podmínky 101. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 101. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 20 - CZ0001005011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • SDD
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 9. 2. 2017 10:00
  • Informace o vyhlášení emisních podmínek ve Sbírce zákonů

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2020, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 9. 2. 2017 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 10.

 

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 70 000 000 000 Kč (slovy: sedmdesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 30 000 000 000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).

Doporučované

Nejčtenější