Novinky

Emisní podmínky 100. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 100. emise státních dluhopisů ČR, 0,25 %, 27 - CZ0001005037

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • SDD
  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy
Aktualizováno 9. 2. 2017 10:00
  • Informace o vyhlášení emisních podmínek ve Sbírce zákonů

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2027, 0,25 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 9. 2. 2017 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 10.

 

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

 

Doporučované

Nejčtenější