Novinky

Emisní podmínky 99. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 99. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 18 - CZ0001004709

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • SDD
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 26. 1. 2016 15:30
  • Informace o vyhlášení emisních podmínek ve Sbírce zákonů

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2016–2018, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 22. 1. 2016 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 7.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 40 000 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 20 000 000 000 Kč (slovy: dvacet miliard korun českých).

 

 

Doporučované

Nejčtenější