Novinky

Emisní podmínky 94. emise státních dluhopisů

Emisní podmínky 94. emise státních dluhopisů ČR, 0,95 %, 30 - CZ0001004477

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emisní podmínky
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 15. 5. 2015
  • Informace o vyhlášení emisních podmínek ve Sbírce zákonů

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015–2030, 0,95 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 14. 5. 2015 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 48.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

 

Doporučované

Nejčtenější