Novinky

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emisní kalendář
  • Emisní kalendář státních pokladničních poukázek
  • SPP
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 12. 2022 12:00

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2022
Číslo emise Datum aukce Datum emise Datum
splatnosti
Doba splatnosti
(dny)
Jmenovitá hodnota
nabízená do aukce
(mld. Kč)*
V prosinci 2022 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné státní pokladniční poukázky.

* Ve 4. čtvrtletí 2022 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních pokladničních poukázek bez revolvingu v rámci roku prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 50,0 mld. Kč.

Ve druhé polovině prosince může být rozhodnuto o zařazení dodatečné aukce státních pokladničních poukázek, a to v závislosti na skutečném vývoji hospodaření státního rozpočtu a celkové potřeby financování státu ve zbytku roku a za předpokladu potvrzeného zájmu ze strany investorů na základě komunikace s primárními dealery českých státních dluhopisů. Případné konání této aukce by bylo oznámeno nejpozději na začátku týdne, ve kterém by se aukce konala. Dále dne 1. 12. 2022 bude pro potřeby repo operací vydána technická emise státních pokladničních poukázek (SPP 872) se splatností do jednoho roku v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 mld. Kč, které budou při svém vydání zapsány na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o technické emisi bude uveřejněno nejpozději v den vydání emise.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 a její aktualizace.

Datum uveřejnění: 21. 11. 2022
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 3. 1. 2023 společně se Strategií financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023.

Dne 21. 12. 2022 se na Ministerstvu financí konalo 26. jednání Výboru primárních dealerů

Doporučované

Nejčtenější