Novinky

Úprava emisního kalendáře státních pokladničních poukázek na listopad - prosinec 2008

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 4. 12. 2008

Číslo emise Datum aukce Datum emise Datum splatnosti Doba splatnosti (dny) Objem emise (mld. Kč) Objem do aukce (mld. Kč)
SPP 551 13.11.2008 14.11.2008 13.2.2009 91 26 6
SPP 552 20.11.2008 21.11.2008 20.2.2009 91 26 6
SPP 553 27.11.2008 28.11.2008 27.11.2009 364 25 5
SPP 554 4.12.2008 5.12.2008 6.3.2009 91 6 6
SPP 555 11.12.2008 12.12.2008 19.6.2009 182 26 6

Aktualizace emisního kalendáře SPP

Ministerstvo financí provedlo úpravu struktury emisního kalendáře státních dluhopisů v období od listopadu do prosince 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech.  Emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s fixním úrokem v tomto období nebudou vydávány,  emitována bude emise s pohyblivým úrokem a  státní pokladniční poukázky. Aukce SPP s 3měsíční  splatností  plánovaná na 11.12.2008 se ruší. K tomu datu bude uspořádána aukce SPP s 6měsíční platností, která byla původně plánovaná na 18.12.2008.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008

Datum zveřejnění: 31. října 2008.
Aktualizováno ke dni: 4. prosince 2008.

Doporučované

Nejčtenější