Novinky

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emisní kalendář
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2021
Název emise ISIN Emise/Tranše Datum aukce* Datum emise Datum splatnosti Původní doba
splatnosti(roky)
Jmenovitá hodnota
nabízená do
konkurenční části aukce**
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %*** CZ0001006241 139/2 12.5.2021 14.5.2021 31.10.2031 10,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %*** CZ0001006233 138/2 12.5.2021 14.5.2021 23.6.2032 11,2 Max. 6,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % CZ0001005920 125/16 12.5.2021 14.5.2021 24.4.2040 20,0 Max. 2,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 % CZ0001006167 135/5 26.5.2021 28.5.2021 12.12.2024 3,8 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %*** CZ0001006241 139/3 26.5.2021 28.5.2021 31.10.2031 10,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %*** CZ0001006233 138/3 26.5.2021 28.5.2021 23.6.2032 11,2 Max. 6,0 mld. Kč

* Nekonkurenční část aukce se uzavírá následující pracovní den ve 12:00.
** V 2. čtvrtletí 2021 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v aukcích stanovena v indikativní maximální výši 150,0 mld. Kč.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Pozn.: Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit nabízené dluhopisy za dluhopisy s obdobnou splatností nejpozději v den vydání oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu České republiky za 1. čtvrtletí 2021.

Datum uveřejnění: 26. 4. 2021
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24. 5. 2021.

Nejčtenější