Novinky

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emisní kalendář
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 22. 6. 2020 14:00

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2020
Název emise ISIN Emise/Tranše Datum aukce* Datum emise Datum splatnosti Původní doba
splatnosti(roky)
Jmenovitá hodnota
nabízená do
konkurenční části aukce**
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 % CZ0001005037 100/26 10.06.2020 12.06.2020 10.02.2027 10,0 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 % CZ0001005888 121/6 10.06.2020 12.06.2020 13.03.2031 11,0 Max. 3,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %*** CZ0001005920 125/3 10.06.2020 12.06.2020 24.04.2040 20,0 Max. 2,0 mld. Kč
Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %**** CZ0001002851 61/18 24.06.2020 26.06.2020 29.09.2021 10,8 Max. 1,27347 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 % CZ0001005037 100/27 24.06.2020 26.06.2020 10.02.2027 10,0 Max. 5,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % CZ0001005920 125/4 24.06.2020 26.06.2020 24.04.2040 20,0 Max. 2,0 mld. Kč

* Nekonkurenční část aukce se uzavírá následující pracovní den ve 12:00.
** V 2. čtvrtletí 2020 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v aukcích stanovena v indikativní maximální výši 350,0 mld. Kč.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
**** Nekonkurenční část aukce se neuskuteční. V konkurenční části aukce je nabízena jmenovitá hodnota do maximální výše emise v souladu s limitem podle bodu č. 12 emisních podmínek 61. emise státních dluhopisů - SDD ČR 3,85 %, 21

Pozn.: Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit nabízené dluhopisy za dluhopisy s obdobnou splatností nejpozději v den vydání oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

Datum uveřejnění: 25.05.2020
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 26.06.2020

Nejčtenější