Novinky

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emisní kalendář
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 18. 5. 2020 14:00

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2020
Název emise ISIN Emise/Tranše Datum aukce* Datum emise Datum splatnosti Původní doba
splatnosti(roky)
Jmenovitá hodnota
nabízená do
konkurenční části aukce**
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % CZ0001003859 78/27 06.05.2020 11.05.2020 25.08.2028 15,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 % CZ0001004477 94/21 06.05.2020 11.05.2020 15.05.2030 15,0 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 % CZ0001005243 103/28 06.05.2020 11.05.2020 13.10.2033 16,0 Max. 4,0 mld. Kč
Dluhopis České republiky, 2007–2022, 4,70 %*** CZ0001001945 52/17 13.05.2020 15.05.2020 12.09.2022 15,2 Max. 7,4061 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 % CZ0001004469 95/24 13.05.2020 15.05.2020 26.06.2026 11,0 Max. 6,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 % CZ0001005888 121/5 13.05.2020 15.05.2020 13.03.2031 11,0 Max. 5,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 % CZ0001004253 89/21 20.05.2020 22.05.2020 17.09.2025 11,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR % CZ0001004105 90/14 20.05.2020 22.05.2020 19.11.2027 13,5 Max. 4,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %**** CZ0001005920 125/2 20.05.2020 22.05.2020 24.04.2040 20,0 Max. 2,0 mld. Kč

* Nekonkurenční část aukce se uzavírá následující pracovní den ve 12:00.
** V 2. čtvrtletí 2020 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v  aukcích stanovena v indikativní maximální výši 350,0 mld. Kč.
*** Nekonkurenční část aukce se neuskuteční. V konkurenční části aukce je nabízena jmenovitá hodnota do maximální výše emise v souladu s limitem podle bodu č. 12 emisních podmínek Dluhopisu České republiky, 2007–2022, 4,70 %.
**** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Pozn.: Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit nabízené dluhopisy za dluhopisy s obdobnou splatností nejpozději v den vydání oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a její čtvrtletní aktualizace v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR za 1. čtvrtletí 2020.

Datum uveřejnění: 27.04.2020
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 25.05.2020

Doporučované

Nejčtenější