Novinky

2010

Emisní kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů za rok 2010.

ilustrace

Vydáno

Aktualizace emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - 3. čtvrtletí 2010

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2010
* Snížení nabízeného objemu 11. tranše 56. emise má technické důvody a odráží zákonné limity emisních podmínek (maximální objem emise je 90 mld. Kč).
V rámci tohoto sníženého objemu nabízeného do aukce bude proveden také doprodej 3 mld. Kč z vlastního portfolia MF, čímž bude nabídka této emise uzavřena.

Datum aktualizace: 01.09.2010 v 10:00