Novinky

2009

Emisní kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů za rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Informace k emisnímu kalendáři na duben 2009

Ministerstvo financí sděluje, že 57. emise 3-letého státního dluhopisu, 2009-2012, bude označena kódem ISIN CZ0001002505 a bude úročena pohyblivou úrokovou sazbou.
Podrobnosti jsou uvedeny v emisních podmínkách 57. emise. Úroková sazba pro 1. výnosové období bude stanovena v den aukce.
Datum zveřejnění: 02.03.2009