Novinky

Úprava emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na listopad - prosinec 2008

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Veřejný sektor

Název emise ISIN Číslo emise Datum aukce Datum emise Datum splatnosti Doba splatnosti (roky) Orientační objem emise (mld Kč)
Dluhopis České republiky s pohyblivou sazbou 2008-2016 CZ0001002331 55/2 19.11.2008 24.11.2008 27.10.2016 8 10*)
Dluhopis České republiky s pohyblivou sazbou 2008-2016 CZ0001002331 55/3 03.12.2008 08.12.2008 27.10.2016 8 10*)

*) Neprodaný objem státního dluhopisu s pohyblivým úrokem bude převzat do portfolia Ministerstva financí.

Ministerstvo financí provedlo úpravu struktury emisního kalendáře státních dluhopisů v období od listopadu do prosince 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech.  Emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s fixním úrokem v tomto období nebudou vydávány,  emitována bude emise s pohyblivým úrokem a  státní pokladniční poukázky podle následujícího emisního kalendáře.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008 (.PDF, 597 kB)

Datum zveřejnění: 31.10.2008

Doporučované

Nejčtenější