Novinky

Řízení státního dluhu

Informace o řízení státního dluhu a řízení likvidity státní pokladny.

ilustrace

Základní informace

Základní informace k problematice řízení státního dluhu České republiky.

Řízení likvidity státní pokladny

Informace o správě peněžních prostředků a souhrnných účtech státní pokladny, řízení centrální likvidity státu v jednotlivých měnách a souvisejících transakcích na peněžním trhu a o poskytování zápůjček a úvěrů právnickým osobám.

Dealeři

Základní informace a seznam primárních dealerů a dealerů českých státních dluhopisů.

Primární trh

Primární aukce korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (SDD) a státních pokladničních poukázek (SPP).

Sekundární trh

Informace o fungování sekundárního trhu státních dluhopisů.

Emise státních dluhopisů

Informace o emisích státních dluhopisů, emisní podmínky, emisní kalendáře a aukce. Aktuální úrokové sazby.

Publikace a prezentace

Informace Ministerstva financí ke strategie financování a řízení státního dluhu ČR a řízení dluhového portfolia.

Kapitola 397 – OSFA

Zprávy a sešity závěrečných účtů za rozpočtovou kapitolu 397 - Operace státních finančních aktiv.