Novinky

2009

Informace Ministerstva financí o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2009

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2009

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb. Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2009 do 30. června 2010

OBSAH

  • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2009
  • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2009
  • Výsledky dozorové činnosti za rok 2009