Novinky

2008

Informace Ministerstva financí o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2008.

ilustrace

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2008

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2008

Komplexní realizace přezkoumávání hospodaření územních celků v roce 2008 zahrnovala celkem 13 krajů, 6244 obcí včetně hlavního města Prahy, 57 městských částí hlavního města Prahy, 792 dobrovolných svazků obcí a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.
Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2008 do 30. června 2009

  • Výsledky dozorové činnosti za rok 2008
  • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2008
  • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2008