Novinky

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Projekt Posílení řízení a kontroly veřejných financí - informace Ministerstva financí o projektu financovaném z fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021.

ilustrace

Základní informace

Základní informace o projektu, kontaktní údaje projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Publicita projektu

Videozáznamy, obrazová dokumentace realizovaných seminářů a konzultací, informace o zahajovacím semináři, informace o průběžném semináři a informace o mezinárodní konferenci k ukončení projektu.