Novinky

Informace k povinnosti oznamovat závažná zjištění Ministerstvu financí

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné finance
  • Zákon o finanční kontrole
  • Závažná zjištění
  • Postup

Od 1. ledna 2020 probíhá předávání informací o závažných zjištěních podle § 22 odst. 5 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Modulu závažných zjištění.

Postup pro zadávání informace do Modulu závažných zjištění je podrobně uveden v uživatelské příručce uveřejněné na internetových stránkách ministerstva na odkaze https://fkvs.mfcr.cz/mkp/app, v části Závažná zjištění - Manuál.

Informační povinnost kontrolních orgánů veřejné správy se vztahuje na zjištění z vykonaných veřejnosprávních kontrol, řídících kontrol a interních auditů.

V případě, že kontrolní orgán při výkonu finanční kontroly neidentifikuje žádné závažné zjištění, Ministerstvu financí žádnou informaci nezasílá.

V hlášení o závažných zjištěních se Ministerstvu financí rovněž nevykazují v souladu s § 33 odst. 6 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), informace zadávané do monitorovacího systému podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější