Novinky

2016

Stanoviska, metodické materiály, školení a další materiály metodické podpory k finanční kontrole - rok 2016.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb..