Novinky

Řízení a kontrola veřejných financí

Informace Ministerstva financí o správě veřejných financí a o finančních kontrolách ve veřejném sektoru.

ilustrace

Finanční kontrola

Metodické materiály, stanoviska Ministerstva financí, analýzy a další užitečné podklady pro oblast řídicí kontroly, veřejnosprávní kontroly a interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Přezkoumávání hospodaření

Informace Ministerstva financí k přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti dodržování principů 3E, finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.