Novinky

2006

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou - informace Ministerstva financí vydané v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

 • Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Rozčlenění příslušnosti ministerstev ke shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci
 • Doporučený postup při odhadování nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Softwarové řešení tabulek
 • Způsob předání údajů Ministerstvu financí
 • Písemný komentář
 • Organizační zabezpečení zjišťování údajů
 • Pověření fyzických osob ke zjišťování údajů nutných ke zpracování přehledu
 • Poskytování bližších informací k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • TABULKA pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku (Příloha č. 1 Vyhlášky č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.)
 • VZOR písemného pověření osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou (Příloha č. 2 Vyhlášky č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.)