Novinky

Živelní pohromy

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou.

ilustrace