Novinky

Programy a dotace kapitoly VPS

Informace Ministerstva financí k programům kapitoly VPS (Všeobecné pokladní správy).

ilustrace

Program 29821

Program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Pravidla pro poskytování dotací.   

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Pravidla pro poskytování dotací a informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace.   

Podprogram 29821300

Podprogram 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Pravidla pro poskytování dotací a informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace.