Novinky

2019

Přehled a informace o prostředcích vynaložených na likvidaci ekologických škod v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2019

  • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
  • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území