Novinky

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2018

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Kraje a obce

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod II. pololetí 2018 Celkem rok 2018 celkem od roku 1991
Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 326
Celkové garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 714
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES
počet 5 6 185
výše garancí (v mil. Kč) 2 254 2 289 36 665
Aktuální stav k 31. 12. 2018 počet smluvních stran 141
výše garancí (v mil. Kč) 139 048
z toho v realizačních smlouvách vázáno 42 124
  z nich vyčerpáno (bez zádržného)** 39 008
Provedená úhrada(v mil. Kč)*** celkem 431 976 62 603

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené v letech 2004 - 2005 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s. p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014

Oblast Položka II. pololetí 2018 Celkem rok 2018 Celkem
Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 18 000
Zadané VZ počet 12 25 562
výše zakázek (v mil. Kč)* 118 183 11 667
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 218 378 12 926
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 20 750
Zadané VZ počet 6 27 372
výše zakázek (v mil. Kč)* 7 185 11 565
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 190 554 12 383
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 1 977
Zadané VZ počet 0 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 0 1 726
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 40 727
Zadané VZ počet 18 52 951
výše zakázek (v mil. Kč)* 124 368 24 743
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 408 932 27 035

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH
***) Součástí garance je i převod schválený usnesením vlády č. 1584/2009 v hodnotě 1 mld. Kč. Tato částka byla převedena v roce 2010 státnímu podniku Diamo. Jelikož se ale jednalo o specifický převod, který nesouvisí přímo programem revitalizací, není převod veden ani v úhradách. Pro zjištění reálné výše nevyčerpaných prostředků vyčleněných UV č. 592/2002 je tedy nutné od částky garance schválené vládou ve výši 20 750 mil. Kč odečíst hodnotu převodu dle UV č. 1584/2010 ve výši 1 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější