Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2015

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Seznam ekologických smluv
  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Kraje a obce

Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2015 celkem od roku 1991
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 324
Celkové garance výše garancí (v mil.Kč)** 175 740,00
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 3 156
výše garancí (v mil. Kč) 363,00 21 325,00
Aktuální stav k 30.06.2015 počet smluvních stran 168
výše garancí (v mil. Kč) 154 414,00
z toho v realizačních smlouvách vázáno   63 586,00
z nich vyčerpáno   59 772,00
(bez zádržného)***
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** celkem 374,00 59 851,00

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s.p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014 

Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
oblast   I. pololetí 2015 celkem
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0,00 15 000,00
Zadané VZ počet 5 504
výše zakázek (v mil.Kč)* 115,00 10 895,00
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 132,00 11 869,00
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský

Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0,00 21 000,00
Zadané VZ počet 12 308
výše zakázek (v mil.Kč)* 102,00 11 008,00
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 718,00 9 958,00
kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0,00 1 727,00
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil.Kč)* 0,00 1 511,00
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 12,00 1 726,00
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0,00 37 727,00
Zadané VZ počet 17 829
výše zakázek (v mil.Kč)* 217,00 23 514,00
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 855,00 23 553,00

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

Nejčtenější