Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2014

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce

Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2014 II. pololetí 2014 celkem rok 2014 celkem od roku 1991
Ekologické smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 0 0 285
výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 207 740 *)
Smluvní strany MF z ES původní počet 285
počet po majetkoprávních změnách ***) 325
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 2 153
výše garancí (v mil. Kč) 44 3 848 3 892 20 962
Aktuální stav smluvních garancí k 31.12.2013 počet smluvních stran 172
výše garancí (v mil. Kč) 186 778
Provedená úhrada (v mil. Kč) **) celkem 672 483 1 155 59 477
*)  v průběhu realizace upřesňováno,některéG  schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV  překročeny o částku ve výši DPH

**)  nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžeb. činností hnědouhelných podniků- tabulka č.2)
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k  rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem  ekologických škod, je  současný počet subjektů vyšší

Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území
oblast I. pololetí 2014 II. pololetí 2014 celkem rok 2014 celkem
kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 15 000
Zadané VZ počet 7 5 12 499
výše zakázek (v mil.Kč)* 27 64 91 10 780
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 106 214 320 11 737
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 21 000
Zadané VZ počet 14  15 29 296
výše zakázek (v mil.Kč)* 97  245 342 11 006
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 1 115  795 1 910 9 240
kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 1 727
Zadané VZ počet 0  0 0 17
výše zakázek (v mil.Kč)* 0  0 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 10  1 11 1 714
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 37 727
Zadané VZ počet 21  20 41 812
výše zakázek (v mil.Kč)* 124  309 433 23 297
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 1 231 1 010 2 241 22 692

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH a včetně částečného zádržného

Nejčtenější