Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2014

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce

Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2014 celkem od roku 1991
Ekologické smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 285
výše garancí (v mil.Kč) 0 207 740
Smluvní strany MF z ES původní počet 285
počet po majetkoprávních změnách*** 325
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 2 150
výše garancí (v mil. Kč) 44 17 114
Aktuální stav k 30.6.2014 počet smluvních stran 175
výše garancí (v mil. Kč) 190 626
Provedená úhrada (v mil. Kč)** celkem 672 58 994

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžeb. činností hnědouhelných podniků- tabulka č.2)
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekologických škod, je současný počet subjektů vyšší

 

Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území
oblast     I. pololetí 2014 Celkem od roku 2002
kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 15 000
Zadané VZ počet 7 494
výše zakázek (v mil.Kč)* 27 10 716
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 106 11 524
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 21 000
Zadané VZ počet 14 281
výše zakázek (v mil.Kč)* 97 10 761
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 1 115 8 446
kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 1 727
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil.Kč)* 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 10 1 713
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 37 727
Zadané VZ počet 21 792
výše zakázek (v mil.Kč)* 124 22 988
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč)** 1 231 21 683

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

 

Nejčtenější