Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2012

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2012 II. pololetí 2012 Celkem za rok 2012 Celkem od r. 1991 do 31.12.2012
Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 1 0 1 285
výše garancí (v mil.Kč) 32 000 0 32 000 207 559*
Smluvní strany MF z ES původní počet 285
počet po majetkoprávních změnách *** 325
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 4 3 7 145
výše garancí (v mil. Kč) 1 552 267 1 819 16 972
Aktuální stav k 31.12.2012 počet smluvních stran 180
výše garancí (v mil. Kč) 190 586
Provedená úhrada (v mil.Kč) ** celkem 2 082 1 310 3 392 56 026

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžeb. činností hnědouhelných podniků- tabulka č.2)
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekologických škod, je současný počet subjektů vyšší

Oblast I. pololetí 2012 II. pololetí 2012 Celkem za rok
2012
Celkem
od r.1991 do 31.12.2012
Tabulka č. 2 - Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 15 000
Zadané VZ počet 12 14 26 480
výše zakázek (v mil. Kč)* 158 245 402 10 648
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 303 284 587 11 002
Kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 21 000
Zadané VZ počet 13 21 34 258
výše zakázek (v mil. Kč)* 201 560 761 10 591
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 663 805 1 468 5 277
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 1 727
Zadané VZ počet 0 2 2 15
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0 0 1 480
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 5 6 11 1 689
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 37 727
Zadané VZ počet 25 37 62 753
výše zakázek (v mil. Kč)* 359 805 1 163 22 719
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 971 1 095 2 066 17 969

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH a bez částečného zádržného

Nejčtenější