Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2011

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
Aktualizováno 2. 4. 2011

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2011 II. pololetí 2011 Celkem za rok 2011 Celkem od r. 1991 do 31.12.2011
Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 1 1 284
výše garancí (v mil.Kč) 0 70 70 175 559*
Smluvní strany MF z ES původní počet 284
počet po majetkoprávních změnách *** 324
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 4 2 6 138
výše garancí (v mil. Kč) 1 062 5 1 067 15 153
Aktuální stav k 31.12.2011 počet smluvních stran 186
výše garancí (v mil. Kč) 160 410
Provedená úhrada (v mil.Kč) ** celkem 1 613 1 776 3 389 52 634

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžeb. činností hnědouhelných podniků- tabulka č.2)
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekologických škod, je současný počet subjektů vyšší

Oblast I. pololetí 2011 II. pololetí 2011 Celkem za rok
2011
Celkem
od r.1991 do 31.12.2011
Tabulka č. 2 - Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 15 000
Zadané zakázky počet 17 6 23 454
výše zakázek (v mil. Kč)* 955 27 982 10 245
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 522 1 026 1 548 10 357
Kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 21 000
Zadané zakázky počet 17 24 41 224
výše zakázek (v mil. Kč)* 3 933 504 4 437 9 830
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 423 688 1 111 3 812
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 1 727
Zadané zakázky počet 2 1 3 13
výše zakázek (v mil. Kč)* 17 0 17 1 480
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 142 166 308 1 679
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 37 727
Zadané zakázky počet 36 31 67 691
výše zakázek (v mil. Kč)* 4 905 531 5 436 21 555
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 1 087 1 880 2 967 15 848

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH a bez částečného zádržného

Nejčtenější