Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2010

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
Aktualizováno 11. 3. 2011

Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2010 II. pololetí 2010 Celkem za rok 2010 Celkem od r. 1991 do 31.12.2010
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 0 0 283
výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 175 489*
Smluvní strany MF z ES původní počet 283
počet po majetkoprávních změnách *** 322
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 5 3 8 132
výše garancí (v mil. Kč) 210 112 322 14 086
Aktuální stav k 31.12.2010 počet smluvních stran 190
výše garancí (v mil. Kč) 161 403
Provedená úhrada (v mil.Kč) ** celkem 2 035 1 535 3 570 49 246

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší

Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území
Oblast I. pololetí 2010 II. pololetí 2010 Celkem za rok 2010 Celkem
od r.1991 do 31.12.2010
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 15 000
Zadané zakázky počet 25 14 39 431
výše zakázek (v mil. Kč)* 177 239 416 9 263
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 788 698 1 483 8 809
Kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 21 000
Zadané zakázky počet 41 9 50 183
výše zakázek (v mil. Kč)* 2680 463 3143 5393
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 258 441 699 2701
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 1 727
Zadané zakázky počet 0 0 0 10
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0 0 1463
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 115 54 169 1370
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 37 727
Zadané zakázky počet 66 23 89 624
výše zakázek (v mil. Kč)* 2 857 702 3 559 16 119
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 1161 1 195 2 351 12 880

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH a bez částečného zádržného

Nejčtenější