Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2008

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce
Aktualizováno 17. 3. 2009

I. pololetí 2008 II. pololetí 2008 Celkem
za rok 2008
Celkem od roku 1991
do 31.12.2008
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 1 1 282
výše garancí (v mil.Kč) 0 64 64 172 805*
Smluvní strany MF z ES původní počet nabyvatelů 282
aktuální počet nabyvatelů *** 314
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 3 9 12 112
výše garancí (v mil. Kč) 118 1 402 1 519 12 917
Aktuální stav k 31.12.2008 počet smluvních stran 202
výše garancí (v mil. Kč) 159 888
Provedená úhrada (v mil. Kč) ** za supervizi 19 27 46 714
sanační a další práce 1 643 1 904 3 547 39 568
celkem 1 662 1 931 3 593 40 282

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší

 

Oblast I. pololetí 2008 II. pololetí 2008 Celkem
za rok 2008
Celkem od roku 1991
do 31.12.2008
Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 15 000
Zadané zakázky počet 47 50 97 321
výše zakázek (v mil. Kč)* 903 1 684 2 587 7 029
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 407 671 1 079 4 780
Kraj Moravskoslezský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 20 000
Zadané zakázky počet 14 15 29 89
výše zakázek (v mil. Kč)* 458 367 825 1 957
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 134 216 350 1 180
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 300 0 300 1 727
Zadané zakázky počet 0 0 0 8
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 0 0 1 195
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 202 203 406 890
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 300 0 300 36 727
Zadané zakázky počet 61 65 126 418
výše zakázek (v mil. Kč)* 1 361 2 051 3 412 10 181
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 743 1 090 1 835 6 850

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

Nejčtenější