Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2007

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce
Aktualizováno 11. 3. 2008

 
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2007 II. pololetí 2007 Celkem
za rok 2007
Celkem od roku 1991
do 31.12.2007
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod
Ekol. smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 2 0 2 281
výše garancí (v mil.Kč) 156 0 156 169 482*
Smluvní strany MF z ES původní počet nabyvatelů 281
aktuální počet nabyvatelů *** 312
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 2 2 4 100
výše garancí (v mil. Kč) 612 909 1 521 11 347
Aktuální stav k 31.12.2007 počet smluvních stran 212
výše garancí (v mil. Kč) 158 161
Provedená úhrada (v mil. Kč) ** za supervizi 23 18 41 668
sanační a další práce 2 350 2 321 4 671 36 021
celkem 2 373 2 339 4 712 36 689

 

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být v souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžební činností hnědouhelných podniků - tab. č.2)
***) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekol. škod, je současný počet subjektů vyšší

Aktualizováno ke dni 11.3.2008. Zdroj: MF, odbor 45.

 

Oblast I. pololetí 2007 II. pololetí 2007 Celkem
za rok 2007
Celkem od roku 1991
do 30.6.2007
Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

15 000
Zadané zakázky počet 15

24

39

224
výše zakázek (v mil. Kč)* 111

264

375

4 441
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 422

715

1 137

3 701
Kraj Moravskoslezský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

20 000
Zadané zakázky počet 8

7

15

60
výše zakázek (v mil. Kč)* 44

84

128

1 132
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 103

58

161

830
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

1 427
Zadané zakázky počet 2

1

3

8
výše zakázek (v mil. Kč)* 861

4

865

1 195
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 119

196

315

484
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0

0

0

36 427
Zadané zakázky počet 25

32

57

292
výše zakázek (v mil. Kč)* 1016

352

1 368

6 768
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 644

969

1 613

5 015

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

 

Aktualizováno ke dni 11.3.2008. Zdroj: MF, odbor 45.

Nejčtenější