Novinky

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2006

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Seznam ekologických smluv
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Kraje a obce
Aktualizováno 29. 3. 2007

1. pololetí
2006
2. pololetí
2006
Celkem
za rok 2006
Celkem
od roku 1991
do 31.12.2006
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod
Smluvní garance (G) schválené vládou počet 1 2 3 275
výše garancí (v mil.Kč) 45 156 201 148 060*
Ekologické smlouvy uzavřené z garancí schválených vládou a další počet 0 1 1 279
výše garancí (v mil.Kč) 0 45 45 168 772*
z toho:
- Ekologické smlouvy, od kterých bylo odstoupeno počet 0 1 1 11
nevyčerpáno z garance = úspora (v mil. Kč) 0 4 4 2 248
výše garancí (v mil. Kč) 0 4 4 2 250
- Ukončené ekologické smlouvy počet 3 4 7 85
nevyčerpáno z garance = úspora (v mil. Kč) 2 228 231 5 892
výše garancí (v mil. Kč) 74 259 333 7 572
Aktuální stav ekologických smluv počet - - - 183
výše garancí (v mil. Kč) - - - 156 704
Provedená úhrada z prostředků MF ČR (v mil. Kč)** za supervizi 19 26 45 627
sanační a další práce 2 052 2 511 4 563 31 350
celkem 2 071 2 537 4 608 31 977

*) v průběhu realizace upřesňováno
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostaných UV (revitalizace krajiny narušení těžební činností hnědouhelných podniků)

 

Oblast 1. pololetí 2006 2. pololetí 2006 Celkem 2006 Celkem
od roku 1991 do 31.12.2006
Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny
Kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 15 000
Zadané VZ počet 13 58 71 185
výše zakázek (v mil. Kč)* 346 1170 1516 4 067
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 201 206 407 2 565
Kraj Moravskoslezský Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 0 0 20 000
Zadané VZ počet 4 9 13 45
výše zakázek (v mil. Kč)* 3 112 115 1004
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 53 66 119 668
Kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 250 250 1 427
Zadané VZ počet 1 2 3 5
výše zakázek (v mil. Kč)* 90 41 131 330
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 7 31 38 169
CELKEM Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 250 250 36 427
Zadané VZ počet 18 69 87 235
výše zakázek (v mil. Kč)* 439 1323 1762 5 401
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 261 303 564 3 402

*) výše zakázek v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH

Aktualizováno ke dni 29.3.2007. Zdroj: MF, odbor 45.

Nejčtenější