Novinky

Priority zadávání ekologických zakázek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Ekologické škody
 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Majetek ČR
Aktualizováno 14. 3. 2023 11:20
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky a textu
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2023+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2023 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

  Nabyvatel Lokalita
Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
Priority 2023
1 RESPO s.r.o. Lom u Tachova Lom u Tachova
2 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
3 Accolade CZ XXVII, s.r.o. Areál býv. Kovošrot Praha
4 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 2a)
5 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 11)
6 KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Děčín - dokončení sanace
7 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
8 NEAL s.r.o. Dokončení sanace
9 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
10 innogy Energie, s.r.o. Žatec
11 innogy Energie, s.r.o. Děčín
12 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení ochrany areálu na odtoku podzemní vody
13 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Opakovat zadání sanace areálu
14 VÍTKOVICE a.s. Divize 500 sanace
15 UNIPETROL RPA s.r.o. OSČ - V. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice - Chrudimská
16 Mototrading Likvidace chemikálií v Petrově nad Desnou
17 FOSFA, a .s. Břeclav - další etapa
18 UNIPETROL RPA s.r.o. Vodovodní řad Šumperk - Vikýřovice
Priority 2023 - zásobník
1 Kastor Eko s.r.o. Rohatec - studie
2 Siemens Elektromotory s.r.o. Mohelnice – likvidace vrtů
3 Primagas PD sanace
4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dílčí etapa Ekokontejnment
5 Z-Group a.s. AAR - areál Železárny Chomutov
6 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
7 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
Střednědobý výhled 2024+
1 RWE - GasNet, s.r.o. Dokončení sanace - Uherské Hradiště
2 UNIPETROL a.s. Kralupy Dokončení skládky Nelahozeves
3 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
4 Pražská plynárenská Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
5 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
6 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
7 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
8 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
9 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
10 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
11 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
12 Liberty Ostrava a.s. (ArcellorMittal) Lokalita Ostrava
13 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
14 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
15 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
16 TEVA Opava Dokončení sanace místo OSČ
17 Šrouby Krupka s.r.o. Dle doporučení AAR
18 MOIS a.s. Chomutov - opakování zadání sanace
19 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS Liberec Rochlice
20 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
21 ISH a.s sanace areálu býv. Sigmy Olomouc
22 Colorlak a.s. Dokončení sanace
Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
1 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk
2 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
3 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
4 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
5 Letiště Praha a.s. Ruzyně - další etapa

 

Doporučované

Nejčtenější