Novinky

Priority zadávání ekologických zakázek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Ekologické škody
  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Majetek ČR
Aktualizováno 6. 9. 2018
  • Aktualizace tabulky
  • Aktualizace tabulky
  • Aktualizace tabulky
  • Aktualizace tabulky

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý plán pro přípravu zakázek do roku 2019.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2017 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i Střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

  Nabyvatel Lokalita
Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
Priority 2018
1 UNIPETROL a.s. Litvínov Popelové skládky
2 MOIS s.r.o. Chomutov
3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu závodu
4 Eutech a.s. Šternberk
5 innogy Energie, s.r.o. Kokonín
6 UNIPETROL a.s. Litvínov  Čerpání drénu KM12 
7 BENZINA s.r.o. DS Točník
8 OKK Koksovny a.s. Koksovna Jan Šverma
9 Mopas a.s. Holešov
10 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
11 UNIPETROL a.s. Litvínov  Monitoring skládkových oblastí
12 Vítkovice a.s. Koksochemie + další lokality
13 Palivo Trans s.r.o. Oslavany
14 KastorEko s.r.o. Rohatec
15 Z-Group Steel holding, a.s. Veselí nad Moravou
16 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
17 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Liberec Rochlice
18 UNIPETROL a.s. Litvínov  Nová Voda střed - čerpání podzemních vod
19 Velamos, a.s. v konkurzu Skuteč
20 PARAMO a.s. Časy
21 SPOLANA a.s. Sanace prostoru mezi vnitropodnikovou komunikací a břehem řeky Labe
22 RWE GasNet s.r.o. Šumperk
23 KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT a.s. Areál
24 E.ON. Distribuce a.s. Rozvodna Mydlovary
25 Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice
Střednědobý výhled na roky 2019, 2020
1 VÍTKOVICE STEEL a.s. Areál
2 BENZINA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
3 innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
5 RWE Energie s.r.o. Vyškov
6 RWE Energie s.r.o. Kroměříž
7 RESPO s.r.o. Areály společnosti
8 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
9 NOVOINVEST plus, s.r.o. Dubňany
10 Arcelor Mittal a.s. Dehtová laguna, Válcovny FM
11 Třinecké železárny a.s. Koryta řek Olše a Líštnice
12 UNIPETROL a.s. Kralupy Mrak E
13 SPOLANA a.s. Starý závod
14 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
15 Královopolská a.s. Brno
16 Pražská plynárenská a.s. Praha
17 ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Závod
18 UNIPETROL a.s. Rekultivace Růžodol
19 MORA MORAVIA, s.r.o. Hlubočky
20 MORA MORAVIA, s.r.o. Šternberk
21 Hanhart Morkovice s.r.o. Mimo Areál
22 Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. bývalý závod SARA LEE
23 Farmak a.s. sanace podzemních vod
24 Crystal BOHEMIA, a.s. sanace arsenu v podz. vodě a v okolí areálu společnosti
25 ArcelorMittal Ostrava a.s. sanace dehtové laguny

 

Doporučované

Nejčtenější