Novinky

Priority zadávání ekologických zakázek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Ekologické škody
 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Majetek ČR
Aktualizováno 31. 3. 2022 16:20
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky a textu
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2021+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2020 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

  Nabyvatel Lokalita
Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
Priority 2022
1 LAVAT, a.s.. Chotutice
2 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
3 RESPO s.r.o. Lom u Tachova
4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
5 ČEZ Distribuce, a.s. Transformovna Mochov
6 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
7 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
8 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 2a
9 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 11
10 Vítkovice a.s. Divize 500
11 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Ostrava Hrabová
12 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Děčín - dokončení sanace
13 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
14 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS Bartošovice
15 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk - náhradní zdroj
16 TEVA Opava OSČ v areálu
17 NEAL Dokončení sanace
18 LUKOR invest s.r.o. Pérovna Hostivař
Priority 2022 - zásobník
1 UNIPETROL a.s., Kralupy Dokončení sanace skládky Nelahozeves
2 UNIPETROL a.s., Litvínov Dokončení sanace areálu mrak 7b
3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu na odtoku PV
4 Maxa Pavel sanace areálu Chlum u Třeboně
Střednědobý výhled 2023+
1 RWE - GasNet, s.r.o. Dokončení sanace - Uherské Hradiště
2 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
3 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
4 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
5 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
6 VELAMOS a.s. Loučná
7 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
8 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
9 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
10 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
11 Fosfa, a.s. Břeclav - další etapa
12 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
13 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
14 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
15 LIBERTY Ostrava a.s. /ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
16 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
17 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
18 Innogy Energie, s.r.o. Žatec
19 Innogy Energie, s.r.o. Kraslice
20 Innogy Energie, s.r.o. Děčín
21 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
22 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
23 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
1 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
2 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu
4 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
5 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
6 OEZ, s.r.o. Písečná
7 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál

 

Doporučované

Nejčtenější