Novinky

Priority zadávání ekologických zakázek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Ekologické škody
 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Majetek ČR
Aktualizováno 1. 2. 2021 15:55
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky a textu
 • Aktualizace tabulky

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2021+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2020 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

  Nabyvatel Lokalita
Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
Priority 2021
1 MORA MORAVIA, s.r.o. Areály Hlubočky
2 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
3 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
4 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
5 LAVAT, a.s.. Chotutice
6 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
7 Pérovna, s.r.o. Hostivař
8 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
9 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
10 UNIPETROL RPA s.r.o. Benzina Česká Ves
11 Hadan s.r.o. Lokalita Bratkovice (bývalý Průzkum Příbram a.s.)
12 PRATR a.s. Dokončení sanace býv. areálu KARA Trutnov
13 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod - projekt
14 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
15 Třinecké železárny a.s. Lokalita SO 15F – Drobné kolejivo
16 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS PHM Kostelec nad Černými lesy
17 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO - podklady pro projekt
18 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
19 Rekultivace Kladno AAR Kladno
Priority 2021 - zásobník
1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
2 ČEZ Distribuce, a.s.. Transformovna Mochov
3 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
Střednědobý výhled 2022+
1 RESPO s.r.o. Lom u Tachova
2 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
3 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
4 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
5 VELAMOS a.s. Loučná
6 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
7 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
8 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
9 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
10 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
11 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
12 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mraky 2a + 11)
13 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
14 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
15 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
16 Synthesia Semtín Laguna sádry - Synthesia a.s.
17 ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
18 DIAMO s.p. Laguny Ostramo - projekt
19 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Lokalita Sokolská (MTZ)
20 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
21 Vítkovice a.s. Divize 500
22 Innogy Energie, s.r.o. Žatec
23 Innogy Energie, s.r.o. Kraslice
24 Innogy Energie, s.r.o. Děčín
25 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Žamberk
26 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Jičín
27 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Ostrava Hrabová
28 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Děčín - dokončení sanace
Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
1 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
2 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
3 Fosfa, a.s. Břeclav – další etapa
4 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
5 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
6 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
7 OEZ, s.r.o. Písečná
8 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
  Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu záv. - pouze v případě navýšení garance
  KastorEko s.r.o. Rohatec
  ÚJV Řež Řež – další etapa - pouze v případě navýšení garance
  PARAMO, a.s. Hlavečník - pouze v případě navýšení garance
  Tlaková plynárna Ústí nad Labem Dokončení sanace - pouze v případě navýšení garance
  Magneton, a.s. Kroměříž – další etapa - pouze v případě navýšení garance

 

Nejčtenější