Novinky

Priority zadávání ekologických zakázek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Ekologické škody
 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Majetek ČR
Aktualizováno 31. 1. 2020 12:30
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky
 • Aktualizace tabulky a textu

Ministerstvo financí postupuje při zadávání ekologických veřejných zakázek podle Plánu zadávání prioritních akcí, který je sestaven odborným garantem programu - Ministerstvem životního prostředí a jednoznačně odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2021+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Projekty zařazené do seznamu zadání v roce 2020 včetně zásobníku se budou realizovat postupně dle technické připravenosti podkladů nutných pro zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu eliminace neúčelného vynakládání finančních prostředků na zastarávající projekty, je na návrh Ministerstva financí od roku 2014 stanovován i střednědobý plán zadávání zakázek, pro které je zahájena aktuální projektová příprava.

  Nabyvatel Lokalita
Priority zadávání veřejných zakázek na odstranění starých ekologických zátěží v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku
Priority 2020
1 RESPO s.r.o. Areály společnosti
2 ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Areál Choceň
3 MORA MORAVIA, s.r.o. Areály Hlubočky
4 Pražská plynárenská dokončení sanace Dokončení sanace areál Praha 4 - Michle
5 OKK Koksovny a.s. Koksovna Jan Šverma
6 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
7 AERO Vodochody a.s. Areál Vodochody
8 UNIPETROL a.s. Litvínov Rekultivace Růžodol
9 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
10 Severočeské doly, a.s. Tušimice
11 CM PROPERTY, s.r.o. (dříve Sara Lee) Praha - Vysočany
12 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
13 LAVAT, a.s.. Chotutice
14 APS Světlá nad Sázavou, a.s. Sanace areálu
15 Kovohutě Příbram Dokončení sanace skládky sodné strusky
16 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
17 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Areál
18 Farmak, a.s. IV. etapa Areál
19 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Olše
20 Královopolská, a.s. Areál Brno
21 AERO Vodochody a.s. Rybníček Březí
Priority 2020 - zásobník
1 Pérovna, s.r.o. Hostivař
2 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
3 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
4 TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
5 UNIPETROL RPA s.r.o. Benzina Česká Ves
6 Hadan s.r.o. Lokalita Bratkovice (bývalý Průzkum Příbram a.s.)
7 PRATR a.s. Dokončení sanace býv. areálu KARA Trutnov
Střednědobý výhled 2021+
1 OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
2 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
3 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha
4 Innogy Energie, s.r.o. Vyřazené produktovody Ostrava
5 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava
6 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod
7 SPOLANA a.s. Neratovice Petrochemie
8 UNIPETROL RPA s.r.o. DS Šumperk Vikýřovice
9 Mototrading, spol. s r.o. Skuteč
10 OKK Koksovny, a.s. Koksovna Lazy
11 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mraky 2a + 11)
12 UNIPETROL a.s. Litvínov Dokončení sanace areálu (mrak 7b)
13 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, Gudrony
14 Innogy Energie, s.r.o. Jihlava
15 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
16 VÍTKOVICE, a.s. Plynojem MAN (ČEZ Energetické služby s.r.o.)
17 Synthesia Semtín Sanace skládky lagun
18 ArcellorMittal, a.s. Lokalita Ostrava
19 Fosfa, a.s. Břeclav – další etapa
20 Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov
21 Synthesia, a.s. Pardubice – dlouhodobý monitoring
22 Třinecké železárny a.s. Lokalita SO 15F – Drobné kolejivo
23 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS PHM Kostelec nad Černými lesy
24 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO
25 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Lokalita Sokolská (MTZ)
26 Innogy Energie, s.r.o. Dokončení sanace lokality Karlovy Vary - Tuhnice
27 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Dokončení sanace areálu
Zásobník projektů výhled 5 – 10 let
1 ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav – dokončení sanace
2 Hartmann – Rico, a.s. Doprůzkum + monitoring
3 KastorEko s.r.o. Rohatec
4 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Chomutov
5 Šroubárna Kyjov, a.s. Areál
6 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
7 VÍTKOVICE, a.s. Divize 500
8 OKK Koksovny, a.s. Skládka odpadů KJŠ
9 OEZ, s.r.o. Písečná
10 ÚJV Řež Řež – další etapa
11 Hanhart Morkovice, s.r.o. Mimo areál
12 PARAMO, a.s. Hlavečník
13 Tlaková plynárna Ústí nad Labem Dokončení sanace
14 Magneton, a.s. Kroměříž – další etapa

 

Doporučované

Nejčtenější