Novinky

Podpora z národních zdrojů

Informace Ministerstva financí o podpoře projektů a programů z národních zdrojů.

ilustrace

Živelní pohromy

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou.

Politické strany a hnutí

Informace a přehled o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazených politickým stranám a politickým hnutím.