Novinky

Přehled cenových map

oddělení 1602 - Oceňování majetku
oddělení 1602 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Přehled
  • Veřejný sektor
  • Majetek
  • Cenová mapa stavebních pozemků
Aktualizováno 16. 2. 2021 14:45
  • Publikace úvodního textu k přehledu
  • Aktualizace souboru Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP)

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících MF.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější