Novinky

Komentář k určení indexu polohy od 1. 1. 2014

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Komentář
  • Legislativa
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Regulace
  • Veřejný sektor
  • Vyhláška

Komentář k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4 (Vyhláška č. 441/2013 Sb.).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější