Novinky

Komentář k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům - podle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Komentář
  • Legislativa
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Regulace
  • Věcné břemeno
  • Vyhláška
  • Zákon o oceňování majetku

Od účinnosti nového občanského zákoníku není Komentář k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům - podle § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů plně aktuální. V současné době je připravována nová verze komentáře.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější