Novinky

Komentáře a stanoviska

Přehled komentářů a stanovisek k oceňování majetku.

ilustrace

Aktualizováno

Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb) od 1. 1. 2014

Komentář k určování obvyklé ceny - právní předpisy, způsoby ocenění majetku a služeb, rozdíly v definicích podle zákona o cenách a podle zákona o oceňování majetku, druhy cen, postup určení obvyklé ceny, ocenění movitého majetku cenou obvyklou pro potřeby státu a zvláštní případy, pro které cenu obvyklou nelze určit, včetně přílohy - modelový případ.

Vydáno

Komentář k úpravě přirážek dle přílohy č. 23 oceňovací vyhlášky uvedených v Cenovém věstníku č. 14/2010 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra (oddělení obcí) od 1. 1. 2011

Úprava přirážek dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. (oceňovací vyhláška) uvedených v Cenovém věstníku č. 14/2010 v souvislosti s oddělením obce Libhošť od obce Nový Jičín a oddělením obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín.