Novinky

Oceňování majetku

Informace Ministerstva financí k oceňování majetku, přehledy cenových map, komentáře.

ilustrace

Základní informace

Oceňování majetku a služeb, pojmy cena a hodnota, účel a řízení procesu oceňování, historie, oceňování věcí, úloha MF v oblasti oceňování.